Chào mừng quý vị đến với Website của Phan Minh Dục.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

bài tập ancol-phenol

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Minh Dục (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:54' 06-04-2009
Dung lượng: 185.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP HIĐROCACBON THƠM

Viết công thức cấu tạo và gọi tên cac hidrocacbon thơm có công thức phân tử : C8H8, C8H10, C9H12
Dùng công thức cấu tạo viết phương trình phản ứng, có ghi điều kiện phản ứng:
C6H6 tạo C6H5Cl, C6H6Cl6.
C6H5CH3 tạo ClC6H4CH3, C6H5CH2Cl
Trùng hợp stiren
Stiren tác dụng với dd brôm
Stiren tác dụng với H2 lấy dư xúc tác Ni
Toluen với dd KMnO4
Naptalen với Br2 có mặt bột sắt.
Bằng phản ứng hóa học hãy chứng minh Benzen vừa là hidro-cacbon no vừa là hidrocacbon không no.
Cho biết ảnh hưởng qua lại giữa nhân Benzen và nhóm thế trong phân tử Toluen. Viết phương trình minh họa
Điều chế:
Thuốc trừ sâu 666 từ Propan
Thuốc nổ TNB , TNT từ than đá , đá vôi.
Axit benzoic từ Natri axetat.
Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt:
Benzen và Xiclohexan
Benzen, Toluen và Stiren
Benzen, Hexen-1, Hexan
Benzen, Toluen, Stiren, Xiclohexan
Toluen, Hexen-2, Hexin-1, n-Hexan
Phân tích 2 hợp chất hữu cơ A và B thấy chúng đều có % C = 92,3; %H = 7,7. Tỉ khối hơi A đối với H2 là 13 . Ở đkc thì 1lít hợp chất B có khối lượng 3,48g.
Tìm CTPT của A , B .
Viết CTCT và gọi tên A, B biết rằng ở điều kiện thích hợp A có thể tạo thành B . Viết phương trình phản ứng.
ĐS: C2H2, C6H6
Một hidro cacbon A ở thể lỏng có tỉ khối hơi so với Metan bằng 4,875. Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 11:2,25.
Tìm CTPT của A.
A không làm mất màu dd Br2 nhưng tác dụng được với Br2 có xúc tác bột sắt cho được chất hữu cơ B và chất vô cơ C . Viết phương trình phản ứng ở dạng CTCT, gọi tên A , B , C.
ĐS: C6H6
XUẤT HALOGEN
01. Dẫn xuất halogen được dùng làm chất gây mê là :
CHCl3
CH3Cl
CF2Cl2
CFCl3
02. Dẫn xuất halogen có tác dụng diệt sâu bọ (trước đây được dùng nhiều trong nông nghiệp) là :
ClBrCH – CF3
CH3C6H2(NO2)3
C6H6Cl6
Cl2CH – CF2 – OCH3
03. Monome dùng để tổng hợp PVC là :
CH2 = CHCl
CCl2 = CCl2
CH2 = CHCH2Cl
CF2 = CF2
04. Polime được dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho xoong, chảo... là :
Poli(vinyl clorua).
Teflon.
Thuỷ tinh hữu cơ [poli(metyl metacrylat)].
Polietilen.
05. Dẫn xuất halogen bị thuỷ phân khi đun sôi với nước là :
A. CH3CH2CH2Cl B. CH3CH = CH – CH2Cl

C. Cl D. Cả A, B, C
06. Chỉ ra phản ứng sai :
A. CH3CH2Cl + NaOH CH3CH2OH + NaCl
B. CH3CH2Br + KOH CH2 = CH2 + KBr + H2O
C. CH3CH2Br + Mg  CH3CH2MgBr
D. CH3CH2Cl + AgNO3 CH3CH2NO3 + AgCl(

NHÓM CHỨC

Là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hóa học đặc trưng của phân tử chất hữu cơ.
1. NHÓM CHỨC HÓA TRỊ I
CTTQ của hợp chất chứa nhóm chức hóa trị I ( A, B… ) là: CnH2n+2-2k-a (A)a . Nếu là hợp chất tạp chức thì công thức có dạng như sau: CnH2n+2-2k-a-b (A)a(B)b
Công thức tổng quát dạng chức của mọi ancol là:
CnH2n+2-2k-a(OH)a điều kiện để ancol bền a n.
Công thức tổng quát dạng chức của mọi axit là:
CnH2n+2-2k-a(COOH)a
Công thức tổng quát dạng chức của mọi anđêhit là:
CnH2n+2-2k-a(CHO)a
Công thức tổng quát dạng chức của mọi Aminoaxit là:
(NH2 )a CnH2n+2-2k-a-b (COOH)b
Công thức tổng quát dạng chức của mọi Amin bậc một là
CnH2n+2-2k-a(NH2)a
Công thức tổng quát dạng chức của mọi dẫn xuất Halogen là
CnH2n+2-2k-a Xa
Nếu chỉ đốt cháy gọi công thức tổng quát dạng phân tử công thức axit CxHyOz.
Nếu chỉ xét đến nhóm
 
Gửi ý kiến